Schoolgids, Schoolplan en Protocollen

schoolgids 2023-2024

Schoolplan BS De Klimop 2023-2027

Gedragsprotocol 2023-2024

Pestprotocol, 2023-2024

Instellingscode huishoudelijk geweld en kindermishandeling OBS De Klimop, maart 2022

Protocollen

De school hanteert de volgende protocollen: