Aanmeldprocedure

Uw kind aanmelden bij de basisschool

Om alle kinderen in Den Haag een gelijke kans te geven op goed onderwijs, werkt de gemeente met een aanmeldprocedure. Rond de 3e verjaardag van uw kind, ontvangt u per post het aanmeldformulier voor de basisschool. U kunt het aanmeldformulier ook zelf downloaden en digitaal invullen. Het jaar waarin u uw kind aanmeldt op de basisschool, noemen we het aanmeldjaar. Dat is niet hetzelfde als een kalenderjaar. Een aanmeldjaar loopt van 1 oktober t/m 30 september. Het is belangrijk dat u uw kind op tijd aanmeldt. Het aanmeldformulier levert u in bij de school van uw eerste keuze.

Scholen met en zonder leerlingplafond

Veel basisscholen in Den Haag hebben voldoende plaatsen, maar er zijn ook scholen die te veel aanmeldingen krijgen. Deze scholen werken met een leerlingplafond, dat wil zeggen een maximum aantal plaatsen. Hier verloopt het aanmelden anders dan op scholen zonder leerlingplafond waar voldoende plek is. Lees meer over ‘Scholen met en zonder leerlingplafond’

 

Aanmelden bij de Klimopschool werkt met een leerlingplafond

In de tabel hieronder ziet u wanneer u uw kind moet aanmelden. Het huidige aanmeldjaar is bedoeld voor kinderen die geboren zijn tussen 1 oktober 2020 en 30 september 2021. Let op: uw kind is niet zeker van een plek op deze school. Vul daarom op het aanmeldformulier altijd meerdere scholen in.

Is uw kind geboren vóór 1 oktober 2020 dan zijn de aanmeldperioden helaas verstreken. Neem dan zelf contact op met de school van uw keuze om te vragen of zij nog plek hebben voor uw kind.

 

Uw kind is geboren in de periode:

Dan meldt u uw kind aan in de periode:

01-10-2020 t/m 31-12-2021 18 december 2023 t/m 12 januari 2024
01-01-2021 t/m 31-03-2021 15 maart 2024 t/m 02 april 2024
01-04-2021 t/m 30-06-2021 10 juni 2024 t/m 01 juli 2024
01-07-2021 t/m 30-09-2021 16 september 2024 t/m 30 september 2024

 

Is uw kind geboren vóór 1 oktober 2020 dan zijn de aanmeldperioden helaas verstreken. Neem dan zelf contact op met de school van uw keuze om te vragen of zij nog plek hebben voor uw kind.

Aanmeldperiode

Meer informatie over aanmeldperiode vind u op Aanmelden bij een school met leerlingplafond

Bericht van plaatsing en inschrijven

Aanmelden is iets anders dan inschrijven. Heeft u bericht gekregen dat uw kind is geplaatst? Dan kunt u uw kind inschrijven. U maakt hierover een afspraak met de school om uw inschrijving definitief te maken. Als u en de school de inschrijving ondertekenen, dan is de plek voor uw kind vastgelegd.

U heeft uw kind aangemeld
in de periode:

U ontvangt antwoord op:

U moet uw kind inschrijven voor:

18 december 2023 t/m 12 januari 2024 25 januari 2024 22 februari 2024
15 maart 2024 t/m 02 april 2024 11 april 2024 09 mei 2024
10 juni 2024 t/m 01 juli 2024 10 juli 2024 04 september 2024
16 september 2024 t/m 30 september 2024 10 oktober 2024 07 november 2024