Schoolinformatie

Schoolorganisatie

De Klimop maakt deel uit van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs. De Haagse ... Lees meer

Aanmeldprocedure

Uw kind aanmelden bij de basisschool Om alle kinderen in Den Haag een gelijke kans te geven op ... Lees meer

Totstandkoming van het basisschooladvies

PO-VO procedure Openbare Basisschool De Klimop   Algemeen Op de Klimopschool vinden we het belangrijk dat kinderen zich ... Lees meer

PO-VO Procedure 23-24

BOVO procedure: op de website van BOVO Haaglanden kunt u alle informatie doornemen wat betreft de overgang van ... Lees meer

Schoolgids, Schoolplan en Protocollen

schoolgids 2023-2024 Schoolplan BS De Klimop 2023-2027 Gedragsprotocol 2023-2024 Pestprotocol, 2023-2024 Instellingscode huishoudelijk geweld en kindermishandeling OBS De ... Lees meer

Onderwijs

  Ambitie De Haagse Scholen Ons onderwijs is eigentijds (opdracht: wij werken aan pedagogisch-didactische onderwijsvernieuwing). We ontwikkelen en ... Lees meer

Ontwikkeling van uw kind

Ontwikkeling van uw kind Het volgen van de ontwikkeling van uw kind  ( Gedrag en didactisch ) Het ... Lees meer

Inhoud van het onderwijs

Tijdbesteding In de tabel Weekprogramma kunt u zien hoeveel tijd wij besteden aan de diverse vakken op school. ... Lees meer

Ouders en school

Wij vinden een goed contact tussen ouders en de school erg belangrijk. Als ouder wilt u natuurlijk op ... Lees meer

Praktische zaken

Praktische zaken op en om de school Schooltijden Op onze school werken we met een continurooster. De schooltijden ... Lees meer